ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การเผยแพร่การวิจัย เรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3C ของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ชื่ออาจารย์ : ดร.นิกูล ทองหน้าศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,20:49  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : ดร.นิกูล ทองหน้าศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2565,20:22  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..