ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวีณา แก้วกอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,09:27  อ่าน 282 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายวิศิษฏ์ สิริปิยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2560,05:51  อ่าน 323 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน อ.สุกัญญา พวงพันธ์ุ
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา พวงพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2559,10:58  อ่าน 362 ครั้ง
รายละเอียด..