ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงรียนหนองโสนพิทยาคม แสดงที่ทำเนียบรัฐบาล ต่อหน้านายกรัฐมนตรี (อ่าน 23) 27 พ.ย. 61
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สมัครแข่งขัน ROV (อ่าน 250) 16 ส.ค. 61
พุธเช้า ข่าว โรงเรียน (อ่าน 478) 13 มิ.ย. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 424) 08 ก.พ. 61
ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี๒๕๖๐ (อ่าน 653) 26 ก.ค. 60
กีฬาสหวิทยาเขต (อ่าน 500) 26 ก.ค. 60
กีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 531) 07 มิ.ย. 60
กำหนดการไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ (อ่าน 538) 05 มิ.ย. 60
การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 591) 22 ก.พ. 60
ขอเชิญชมกีฬานักเรียนพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ (อ่าน 631) 06 ก.ย. 59
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 2 ก.ย. – 18 ก.ย. 2559 (อ่าน 689) 26 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา (อ่าน 665) 14 ก.ค. 59
เชิญชมการแข่งขันกีฬา สหวิทยาเขต (อ่าน 673) 14 ก.ค. 59
กำหนดการสอบระหว่างภาค (อ่าน 578) 04 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน (อ่าน 509) 04 ก.ค. 59
กีฬาสีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 533) 23 มิ.ย. 59