กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบรรจง เทียนเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0845970494
อีเมล์ : balloon_design@hotmail.com

นายวรจักษ์ ชาวด่าน
ครูชำนาญการพิเศษ