ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แอปพลิเคชัน welcome to nongsano city บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบัณฑิตา กรุงตะโห
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2561,10:30   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แอปพลิเคชัน Sano Cafe บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อนักเรียน : น.ส.ขวัญจิรา ศรีทองคำ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,15:40   อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แอปพลิเคชันกล้วยน้อยร้อยล้านบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบัณฑิตา กรุงตะโห
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,14:39   อ่าน 55 ครั้ง