ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงการเว็บไซต์แนะนำมหาวิทยาลัย
ชื่อนักเรียน : น.ส.สุพรรณิการ์
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,16:25   อ่าน 450 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แอปพลิเคชัน School introduction (SI)
ชื่อนักเรียน : นางสาวอนัญญา บุบผาวรรณา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,13:35   อ่าน 397 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชื่อนักเรียน : นางสาว บัณฑิตา กรุงตะโห
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2563,10:09   อ่าน 612 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แอพพลิเคชั่น SNP
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบัณฑิตา กรุงตะโห
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,13:16   อ่าน 645 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แอปพลิเคชัน welcome to nongsano city บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบัณฑิตา กรุงตะโห
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2561,10:30   อ่าน 607 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แอปพลิเคชัน Sano Cafe บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อนักเรียน : น.ส.ขวัญจิรา ศรีทองคำ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,15:40   อ่าน 740 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แอปพลิเคชันกล้วยน้อยร้อยล้านบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบัณฑิตา กรุงตะโห
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,14:39   อ่าน 763 ครั้ง