ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม1และ ม4 (อ่าน 4) 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียนรอบโควต้า (อ่าน 68) 25 มี.ค. 64
การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 89) 15 มี.ค. 64
นางสาวสุคนธวา ตลาดเงิน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ (อ่าน 213) 25 ม.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ฯ (อ่าน 123) 19 ม.ค. 64
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 108) 06 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดเรียน (อ่าน 317) 13 ส.ค. 63
นายชมพล สุวิเชียร ข้าราชการดีเด่น ประำปี 2562 จ.พิจิตร (อ่าน 392) 15 มิ.ย. 63
ร่วมโหวตและเชียร์ น้องนุ่น น.ส.ชลธิชา เจือประเสริฐ To be nomber (อ่าน 558) 15 มิ.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ และการตรวจสอบ (อ่าน 588) 31 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เรื่องปิดโรงเรียนด้วยกรณีพิเศษ (อ่าน 496) 19 มี.ค. 63
เรื่องปิดโรงเรียนและเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม1,ม4 (อ่าน 485) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (COVID-19) (อ่าน 566) 03 มี.ค. 63
ข่าวดี ประกวดวาดภาพ เงินรางวัลรวม 20,000 บาท (อ่าน 491) 06 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 688) 24 ม.ค. 63
ขอเชิญชวน วิ่ง-ปั่น รำลึก 50 ปี พระบารมีคุ้มภัย ร้อยดวงใจสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 667) 13 พ.ย. 62
เชิญชวนร่วมกิจกรรมร้องเพลงสดุดีจอมราชา (อ่าน 685) 03 ก.ค. 62
1300 สนุกกับหุ่นกระบอกไทย (อ่าน 871) 14 ม.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 886) 14 ม.ค. 62
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 887) 14 ม.ค. 62
ค่ายลูกเสือวิสามัญ หลักสุตรทวิศึกษา (อ่าน 755) 14 ม.ค. 62
ทัศนศึกษานอกสถานที่ (อ่าน 807) 14 ม.ค. 62
ปีใหม่คริสต์มาส (อ่าน 791) 14 ม.ค. 62
ผ้าป่าสร้างอาคารเฉลิมพระกียรติ (อ่าน 745) 14 ม.ค. 62
กีฬาเชื่อมสุมพันธ์หนองโสนพิทและบ้านหนองโสน (อ่าน 761) 14 ม.ค. 62
โรงรียนหนองโสนพิทยาคม แสดงที่ทำเนียบรัฐบาล ต่อหน้านายกรัฐมนตรี (อ่าน 718) 27 พ.ย. 61
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สมัครแข่งขัน ROV (อ่าน 1413) 16 ส.ค. 61
พุธเช้า ข่าว โรงเรียน (อ่าน 1081) 13 มิ.ย. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1087) 08 ก.พ. 61
ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี๒๕๖๐ (อ่าน 1681) 26 ก.ค. 60
กีฬาสหวิทยาเขต (อ่าน 1060) 26 ก.ค. 60
กีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1117) 07 มิ.ย. 60
กำหนดการไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ (อ่าน 1143) 05 มิ.ย. 60
การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1262) 22 ก.พ. 60
ขอเชิญชมกีฬานักเรียนพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ (อ่าน 1206) 06 ก.ย. 59
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 2 ก.ย. – 18 ก.ย. 2559 (อ่าน 1286) 26 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา (อ่าน 1131) 14 ก.ค. 59
เชิญชมการแข่งขันกีฬา สหวิทยาเขต (อ่าน 1152) 14 ก.ค. 59
กำหนดการสอบระหว่างภาค (อ่าน 1000) 04 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน (อ่าน 961) 04 ก.ค. 59