ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุคนธวา ตลาดเงิน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมโดย ดร.นิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุคนธวา ตลาดเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่ได้รับคัดเลือกจากพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”โดยมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีเด็กนักเรียนเสนอผลงาน รวมจำนวน ๑๔ ราย และผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม คือ นางสาวสุคนธวา ตลาดเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ข้อมูลจาก facebook : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 
admin_wt

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 213 ครั้ง