ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ฯ
ประกาศโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
กิจกรรมหลัก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก(e-bidding)

        โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๗,๖๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่าง 

     ==> ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก <==

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 123 ครั้ง