ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (COVID-19)
         ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมให้ความสำคัญกับสุขภาพของครูและบุคลากรทาง การศึกษา  นักการฯ นักเรียน ประชาชนทั่วไป จึงขอออกประกาศโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เรื่องเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,12:53   อ่าน 566 ครั้ง