ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน วิ่ง-ปั่น รำลึก 50 ปี พระบารมีคุ้มภัย ร้อยดวงใจสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญวิ่ง-ปั่น รำลึก 50 ปี พระบารมีคุ้มภัย ร้อยดวงใจสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อน้อมรำลึก 50 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
    ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ เยี่ยมราษฎรที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2513
2. เพื่อหารายได้จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา 
   “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
    ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลหนองโสน
    และพื้นที่ใกล้เคียง
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนและประชาชนทั่วไป

    ประเภทกิจกรรม
          1  Fun run                วิ่งระยะทาง  5 กม.                 ค่าสมัคร           350 บาท       
          2  Mini marathon     วิ่งระยะทาง  14 กม.                ค่าสมัคร           450 บาท
          3  Bike                     ปั่นระยะทาง  40 กม.               ค่าสมัคร           500 บา


วันจัดกิจกรรม วิ่ง ปั่น พระบารมีคุ้มภัย ร้อยดวงใจสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
วันอาทิตย์ที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2562


กรอกใบสมัครวิ่ง-ปั่น ออนไลน์
https://forms.gle/oBdXKbASdRFYEEZ59


ตรวจสอบการสมัครและสถานะการโอนเงิน
https://sites.google.com/view/run-bike-np62/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 446 ครั้ง