ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เนื่องด้วยโรงเรียนหนอโสนพิทยาคมกำหนดวันแข่งขันกีฬาภายในขึ้นในวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายายน ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม มีรางกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น  ตามวันเวลาดังกล่าว  ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมกีฬาภายในวันเวลาดังกล่าว
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 648 ครั้ง