ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งการรับสมัคร 
1. ห้องเรียนปกติ
2. ห้องเรียนทวิศึกษา
ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 723 ครั้ง