ภาพกิจกรรม
????ชื่อเรื่อง:การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะการฝึกปฏิบัติเมโลเดียน โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์(Davies) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติเมโลเดียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,18:55   อ่าน 19 ครั้ง