ภาพกิจกรรม
ประกวดโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ในกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open House) น้อมนำพระบรมราโชบาย สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่รั้วโสนพิทย์ ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีการประกวดโครงงาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมสึกษาตอนปลาย ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้งานดำเนินการสำเร็จ และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,23:45   อ่าน 112 ครั้ง