ภาพกิจกรรม
เปิดโลกวิชาการ เทอม 2/2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางนุิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู กรรมาการสถานศึกษา นักเรีนร ให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติร่วมงานเปิดโลกวิชาการ โดยมีนายพรชัย อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 1 เป็นประธานกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open House) น้อมนำพระบรมราโชบาย สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่รั้วโสนพิทย์ ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมี ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ร่วมงานเปิดโลกวิชาการ (Open House) น้อมนำพระบรมราโชบาย สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่รั้วโสนพิทย์ ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,23:29   อ่าน 118 ครั้ง