ภาพกิจกรรม
นางสาวสุคนธวา ตลาดเงิน เข้ารับรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  นางนิกูล  ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง ได้พานางสาวสุคนธวา  ตลาดเงิน  นักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เด็กประพฤติดีมีคุณธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จากผู้ว่านายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ขอแสดงความยินดีมา  ณ โอกาสนี้
admin_wt
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,05:28   อ่าน 113 ครั้ง