ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นิกูล  ทองหน้าศาล พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,13:46   อ่าน 64 ครั้ง