ภาพกิจกรรม
บริจาคเลือด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน จิตอาสาบริจาคเลือด ณ ที่ว่่าการอำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2564,13:37   อ่าน 35 ครั้ง