ภาพกิจกรรม
รับมอบโดมอเนกประสงค์
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  ดร.นิดูล  ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม นางณัฐตา  หอกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  รับมอบโดมอเนกประสงค์ จากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม มูลค่า ๗๘๒,๕๔๘ บาท ทางโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,14:30   อ่าน 43 ครั้ง