ภาพกิจกรรม
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
ต่อต้านทุจริตคอรัปร์ชั่น
ต่อต้านทุจริตคอรัปร์ชั่น
ต่อต้านทุจริตคอรัปร์ชั่น
ต่อต้านทุจริตคอรัปร์ชั่น
ต่อต้านทุจริตคอรัปร์ชั่น
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,15:41   อ่าน 78 ครั้ง