ภาพกิจกรรม
รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นปี 2562

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. นายชุมพล  สุวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร เข้ารับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองคำ" ประะจำปี 2562 จาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราช  การจังหวัดพิจิตร 

รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ข้าราชการดีเด่น ครุฑทองคำ 62
ข้าราชการดีเด่น ครุฑทองคำ 62
ข้าราชการดีเด่น ครุฑทองคำ 62
ข้าราชการดีเด่น ครุฑทองคำ 62
ข้าราชการดีเด่น ครุฑทองคำ 62
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,14:02   อ่าน 82 ครั้ง