ภาพกิจกรรม
การเรียนรู้โปรแกรม Zoom และ Google Classroom ในสถานการณ์ Covid-19
16-17 มิถุนายน 2563   นายชุมพล  สุวิเชียร ผู้อำนวยกาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม พร้อมคณะครูโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ร่วมเรียนรู้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  และ Google Classroom  เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ในสถานการณ์ covid-19 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,22:42   อ่าน 172 ครั้ง