ภาพกิจกรรม
รับการตรวจเยี่ยมจาก นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผอ.สพม เขต ๔๑
       วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มีความยินดีได้รับการตรวจเยี่ยมจากท่านอำนวน  อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ 
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,10:30   อ่าน 631 ครั้ง