ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทย
24 กรกฏาคม พ.ศ 2561 08.00 -12.00 น. มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ประจำปี พ.ศ 2561 มีนักเรียนหนองโสนพิทยาคม และ ผุ้อำนวยการ ดร. ชุมพล สุวิเชียร์ และ รองผู้อำนวยการ รอง ทรงธรรม ชัยศิรินวกาจน์ พร้อมคณะครู เข้าร่วมงาน By : Aqdmin_gift
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2561,19:37   อ่าน 296 ครั้ง