แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน
1. คำอธิบายแบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน
1. คำอธิบายแบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.7 KB
2. แบบขร.1 แจ้งครูที่ปรึกษานักเรียนขาดเรียนรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.72 KB
3. แบบขร.2 แจ้งพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.89 KB
4. แบบขร.3 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนขาดเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.2 KB
5. แบบขร.4 ขอให้จำหน่ายนักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.82 KB
6. แบบบค.14 หนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.69 KB
7. แบบบค.15 รายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.59 KB
สรุปผลการติดตามนักเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.68 KB