ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การกรอกข้อมูลออนไลน์เยี่ยมบ้านและเปลี่ยนเป็น PDF
ขั้นตอนการทำ (อ่านก่อนนะครับ)
E mail ของครูที่ใช้กรอกข้อมูล (ท่านใดลืมพาสหรือไม่มีเมลติดต่อ วิศิษฏ์)
E mail Sanopit ของครู
กรอกข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน
การกรอกข้อมููลเยี่ยมบ้าน (ลงชื่อเข้าใช้ด้วย G mail หรือ E mail sanopit )
ดูข้อมูลการเยี่ยมบ้านเป็น pdf หลังจากประมวลผล
กดดูข้อมูล (ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย E mail sanopit เท่านั้นเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนสู่สาธารณะ)