ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ประกาศรางวัลโรงเรียนต้นแบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.29 KB
แนวทางคัดเลือกรร.ต้นแบบเพิ่มเวลารู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
แผ่นพับลดเวลาเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 848.94 KB
แบบรายงานต้นแบบเพิ่มเวลารู้
     ดาวน์โหลดไฟล์
นวตกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
      นวตกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
รับการประเมินลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
     รับการประเมินลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้