แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน
          ขอให้นักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรอกแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ตามลิงก์ด้านล่าง

คลิก >>   เพื่อกรอกแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน   << คลิกเลย