แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2559-2562
ปกแผนการพัฒนาฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.5 KB
บทที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 541 KB
บทที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 832.11 KB
บทที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.44 KB
บทที่ 3(ต่อ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.87 KB
บทที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.67 KB
ภาคผนวก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 825.2 KB