รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2559
คำนิยาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.77 KB
คำสั่ง รร หนองโสนพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.38 KB
ตอนที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 383.33 KB
ตอนที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.19 KB
ตอนที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.17 KB
ตอนที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.26 KB
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.4 KB
ปกรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.82 KB
ประกาศโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมงานประกัน 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.62 KB
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.44 KB
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.39 KB