รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
30 / 8 หมู่ที่ 1   ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
เบอร์โทรศัพท์ 056901108 เบอร์แฟกส์ 056901108


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :