ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 50) 10 พ.ค. 66
การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 21) 09 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 350) 26 ต.ค. 65
ด่วน!! รายละเอียดการรับสมัครครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์จำนวน1 อัตรา (อ่าน 63) 16 ต.ค. 65
ยินดีต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ (อ่าน 391) 12 ต.ค. 65
การรายงานกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 409) 11 ก.ย. 65
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ผ่านการตรวจสอบยกระดับให้เป็นโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว (อ่าน 495) 24 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15-19 สิงหาคม 2565 (อ่าน 477) 15 ส.ค. 65
กิจกรรม ออมนี้ มีรางวัล เริ่มตั้งแต่ 15-30 สิงหาคม 2565 (อ่าน 443) 15 ส.ค. 65
ประกาศการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 449) 21 ก.ค. 65
รายงานการรับวัคซีนโควิด-19 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 613) 16 พ.ค. 65
รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 476) 16 พ.ค. 65
การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 424) 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (อ่าน 398) 13 พ.ค. 65
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมได้จัดให้มีการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 2 และ 3 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 09.00น. ณ โดมเอนกประสงค์ (อ่าน 410) 10 พ.ค. 65
ประกาศเรื่อง การยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน (อ่าน 386) 09 พ.ค. 65
การเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (อ่าน 391) 03 พ.ค. 65
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Digital Alert : SQUIZ Game (อ่าน 396) 22 มี.ค. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 1-8 มีนาคม 2565 (อ่าน 1365) 28 ก.พ. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 598) 23 ก.พ. 65
การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก (อ่าน 611) 21 ธ.ค. 64
4 ธันวาคม กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย (อ่าน 498) 20 ธ.ค. 64
16 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ ณบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาที่โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (อ่าน 510) 20 ธ.ค. 64
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ดร.นิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองโสนพิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานฯ (อ่าน 477) 11 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 449) 05 ธ.ค. 64
การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 420) 04 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสุนิสา บิดพันลำ เนื่องในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น คนดีศรีพิจิตร มอบโดยนายไพบูลย์ ณบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (อ่าน 420) 26 พ.ย. 64
ดร.นิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เข้ารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 และนำลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (อ่าน 449) 26 พ.ย. 64
กำหนดการ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 439) 24 พ.ย. 64
รองณัฐตา หอกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (อ่าน 460) 24 พ.ย. 64
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมร่วมกับชาวบ้านชุมชนหนองโสน ทำกระทงเพื่อถวายวัดหนองโสน (อ่าน 428) 19 พ.ย. 64
การในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ของนางณัฐตา หอกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (อ่าน 391) 18 พ.ย. 64
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมร่วมกันดำนาปลูกข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน (อ่าน 366) 16 พ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 373) 16 พ.ย. 64
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รอบเก็บตก) เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ณโรงพยาบาลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (อ่าน 223) 12 พ.ย. 64
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณโรงพยาบาลสามง่ามอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (อ่าน 225) 10 พ.ย. 64
รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร (อ่าน 389) 02 พ.ย. 64
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 439) 28 ต.ค. 64
รับสมัครประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 517) 01 ก.ย. 64
ประชุมทางไกล (อ่าน 464) 14 ก.ค. 64
ประกาศปรับเปลี่ยนการจัดการสอนผสมผสาน on-site online เป็นรูปแบบ Online ทุกชั้นเรียน (อ่าน 425) 06 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 6 (อ่าน 409) 04 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 5 (อ่าน 404) 03 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 4 (อ่าน 408) 02 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 3 (อ่าน 384) 01 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 2 (อ่าน 398) 01 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 1 (อ่าน 371) 01 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การเรียน (อ่าน 446) 11 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันรับหนังสือ (อ่าน 584) 26 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันปฐมนิเทศ 1/2564 (อ่าน 512) 06 พ.ค. 64