รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.1
      
1. แผนการเรียนเตรียมอาชีวะ
      2. แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป 
      3. แผนการเรียนวิทย์-คณิต


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4
      1. แผนการเรียนช่างยนต์
      2. แผนการเรียนไฟฟ้ากำลัง
      3. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     
4. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ   

      5. แผนการเรียนวิทย์-คณิต (เอกสารแผ่นที่ 1)
          
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (เอกสารแผนที่ 2)
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองโสพชนพิทยาคม 
กดลิ้งก์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

กดดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรอบโควต้า
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้า
กดดูรายชื่อ
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
กรอกข้อมูลรับสมัครนักเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กรอกข้อมูลสมัครนักเรียน ม.1


กรอกข้อมูลสมัครนักเรียน ม.4