QR ประชาธิไตย
QR ประชาธิไตย
ประชาธิไตย:  http://sites.google.com/site/dfjshasd/

วิธีใช้งาน  QR Code
# 1.ดาวน์โหลดแอพอ่าน Qr code เช่น Line, QR droid, QR Code Scanner, Barcode Scanner  
# 2เปิดแอพขึ้นมาแอพจะเปิดการทำงานของกล้อง
# 3ให้เรานำกล้องมาจ่อไว้ที่สัญลักษณ์ QR code ที่เราต้องการ แอพจะทำการอ่านเองโดยอัตโนมัติ
# 4เสร็จเรียบร้อยแล้ว // หาก QR code นั้นบรรจุชื่อของเว็ปไซต์ มือถือหรือุปกรณ์ของเราจะเปิดเว็ปให้ทันที

โครงงานเทคโนโลยี QR Code เพื่อการสืบค้นข้อมูล 
                นายอภิเดช            จันทะสอน          ม.5/1
                นายเกียรติศักดิ์      ทองขาว             ม.5/1
               
 นางสาวนภาวรรณ    คุ่ยดี                 ม.5/1
                นายวิศิษฎ์     สิริปิยานนท์     อาจารย์ที่ปรึกษา
                นายจักกฤษณ์    นุชพ่วง        อาจารย์ที่ปรึกษา
                ที่ปรึกษา
                ดร.ชุมพล    สุวิเชียร            ผอ. รร.หนองโสนพิทยาคม
                นายสายัณห์  หอกุล             รองฯ รร.หนองโสนพิทยาคม
                นางณัฐตา    หอกุล              ครู ชำนาญการพิเศษ


            กลับหน้าหลัก    http://sanopit.ac.th