รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปราณีต เทียมศร (หล้า)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 2
อีเมล์ : bong. y. ut8539@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 10 หมู่6 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ต.ค. 2560,09:50 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.38.234


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล