รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เสาวลักษณ์ โปรยทอง (ตา)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 2
อีเมล์ : vakimnutata@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : พนักงาน
ตำแหน่ง : ตรวจสอบคุณภาพ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บริษัทแมทเทลกรุงเทพ

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ต.ค. 2560,17:35 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.100.142


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล