รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ขนิษฐา สุริยวงค์ (กุ๊กไก่)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 7
อีเมล์ : Kookkaipraiya546@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ฟร์อด พี มอ เตอร์กรุ๊ปจำกัด สำนักงานใหญ่ สาขาชัยนาท
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 116หมู่5 ถนนสายเอเชีย อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ต.ค. 2560,14:26 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.221.37


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล